02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Заповядайте в 18:00 часа на 12/05/2022г. на улица “ Никола Мушанов“147, за да се запознаете с уникалната атмосфера на ЧОУ “ Питагор“. За целта, моля запишете се във формата: