02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Учениците явили се на приемни изпити в ПЧМГ имат възможност да участват в класирането за прием в ЧОУ “Питагор” с резултата от Първи или Втори приемен изпит в ПЧМГ. При класирането резултатът се взима с коефициент 1,2. 

Заявленията се изпращат на имейл: priem.pitagor@parvamat.com в срок до 27 юни 2021 г.

Образец на заявлението свалете от тук.