02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Изкуства

Архитектура

Архитектурна работилница

 

Детска Архитектурна Работилница (ДАР) е сдружение с основна цел да разшири полето на познание на децата, акцентирайки върху ролята на градската среда като средство за обучение, създаващо широк спектър от творчески интердисциплинарни възможности за обучение., Архитектурата представя безкрайни възможности за придобиване на опит на деца от всички възрасти. Способността да работят в екип, да наблюдават, да набелязват проблеми и да откриват нови творчески решения са само част от уменията, които младите хора развиват. Учениците работят с разнообразни материали като дърво, хартия, метал, велпапе, глина, отпадъчни материали и др. Предложените упражнения надграждат придобитите в училище знания и помагат за тяхното практическо осмисляне.