02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Науки

Логически игри

Логически игри

 

Извънкласната дейност “ Логически игри“ предлага на децата възможността да развиват логическото си мислене при решаването на различни  главоблъсканици и да го прилагат на практика при занимания с настолни игри. Тя има развлекателен характер, но същевременно развива логическото, алгоритмичното и нестандартното мислене, постоянство и умения за работа в екип, както и умението за изграждане на стратегии. Логическите игри поставят децата в необичайна ситуация и ги предизвикват да мислят и да търсят подход и решение за справяне с поставен проблем или задача.