02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Изкуства

Музика

Музика

 

Преподаването на музика в ЧОУ „Питагор“ е част от общия процес за цялостното развитие на учениците. Опознаването на езика на музиката и провокирането на интерес у децата е важна предпоставка за развитието на отношение към културата като цяло. Музиката развива креативността на учениците и ги кара да усъвършенстват своята емоционална и социална интелигентност. В училището се преподава музика и под формата на вокална група, както и под формата на индивидуално обучение по пиано. Това обучение отделя учениците от пъстрия алтернативен свят на медийна зависимост и ги успокоява като ги кара да се разграничат от забързаната ритмичност и интензивна звучност на игрите в затворения свят на телефоните и устройствата. Обучението по музика в група кара учениците да развиват социалните си умения, да стават по-емпатични и съпричастни. Създава им чувство за толерантност и за общ ритъм на работа в групата. Не без значение е и развитието на гражданските им компетенции и поколенческата им принадлежност.