02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Науки

Програмиране

Програмиране

 

По време на извънкласната дейност  по програмиране на игри с  Micro: bit учениците се научават как да програмират платката   Micro: bit. След като научат основни принципи в програмирането, условия, цикли, променливи и други, започват да създавати  собствени игри като Snake, Space Invaders  и Treasure Hunt. Целта на извънкласната дейност е участниците да видят директната полза от програмирането, работата в екип и да развият логическо мислене, както и умението за решаване на проблеми.