02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Изкуства

Театър

Куклен театър

 

С тази школа ще влезем в кухнята на кукленото и драматичното изкуство , за да развием въображението , усета за красота и творческото мислене на децата. Ще се запознаем със системите – кукли , ще изработваме импровизирани такива с различни материали и предмети.Съвременното куклено изкуство е не само работа с кукли , но и живо актьорско присъствие под формата на театрални етюди и импровизации на живо Ще използваме ефектните и съвременни методи ,като например работата с ултравиолет и други различни форми….. Не забравяме ,че и трябва да се забавляваме …

Ръководител: Росица Велинова-актриса