02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Извънкласни Дейности

Чужди езици

Чужди езици

В ЧОУ „ Питагор“ като извънкласна дейност се предлага изучаването на китайски  език и руски език.

Китайският език е езикът на страната, която е най-голямата по население и втората по големина на територията в света. Изучаването на езика, не само служи за опознаването на хилядолетната китайска култура, но и развива памет и концентрация. Учениците се запознават с образци на културата, архитектурата и изкуството на водещата древна цивилизация.Разширява се техния кръгозор.

Руският език е език на обширна страна с богато културно и историческо наследство. Изучаването му е полезно, тъй като заедно с българския език споделят обща славянска основа, което ги прави много близки. За българите много по-лесно е да свикнат с неговата структура и да започнат от рано да го разбират.