02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Как живеем в училище

Медицинско обслужване

Медицинско обслужване

 

Училището разполага с оборудван медицински кабинет. Работното време на медицинското лице е от 07:30 ч  до 16:00 ч. Извършват се профилактични прегледи и редовен мониторинг на здравословното състояние на учениците. 

Лице за контакт

Медицинска сестра:  Жана Ангелова Миланова
Телефон за връзка: 0899869080