02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Кои сме ние?

Мисия

Нашата Мисия

Частно начално училище “Питагор” е училище със засилено обучение по математика, което създава възможност за плавен преход на детето към продължаване на образованието в математическа гимназия.Общообразователната подготовка е допълнена с множество извънкласни дейности.Силно застъпено е и изучаването на английски език,като целта е учениците да го усвояват на по – високо равнище.

Мисията на ЧОУ “ Питагор” e да обучава учениците в знания и да възпитава умения за учене, които да подготвят децата за успешна реализация и лидерство в живота, без страх  от предизвикателства с вяра, че  пътят напред ще е успешен. И щастлив.

 

    Нашите цели са:

    • Постигане на отлична академична подготовка;
    • Укрепване на характера и формиране на нагласа за успех;
    • Развиване на екипност и емпатия;
    Secured By miniOrange