02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Кои сме ние?

Мисия

Нашата мисия

Частно основно училище “Питагор” е училище със засилено обучение по математика, което създава възможност за плавен преход на детето към продължаване на образованието в математическа гимназия. Общообразователната подготовка е допълнена с множество извънкласни дейности. Силно застъпено е и изучаването на английски език, като целта е учениците да го усвояват на по – високо равнище.

Мисията на ЧОУ “Питагор” e да обучава учениците в знания и да възпитава умения за учене, които да подготвят децата за успешна реализация и лидерство в живота, без страх  от предизвикателства, с вяра, че  пътят напред ще е успешен. И щастлив.

 

    Нашите цели са:

    • Постигане на отлична академична подготовка.
    • Укрепване на характера и формиране на нагласа за успех.
    • Развиване на екипност и емпатия.