02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Вече второкласници 2а и 2б клас получиха своята Дарителска грамота. Днес те желаят да предадат доброто и на новите първокласници. В ЧНУ ” Питагор” започваме кампанията ” Предай нататък:

“В навечерието на любимия, най-българския празник, 24-ти май, ни достигна радостна новина.

Най-малките осиновители на книги на

Национална Библиотека “Св. св. Кирил и Методий”,  1А и 1Б клас на ЧНУ “Питагор”, получиха вест. Осиновените от тях два екземпляра от “Тъгите на България” от Иван Вазов и един екземпляр от “Български буквар” от Георги Бусилин, са вече реставрирани. Направени са кутии за архивно съхранение и остава само да бъдат изработени и приложени специалните дарствени етикети, които ще бъдат вложени в кутиите.
Поздравления за децата, техните учители, родители и всички, които обичат книгите, почитат историята и пазят паметта българска.
Честит празник на словото, просветата и вечния стремеж към мъдростта!”
Secured By miniOrange