02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Училище по математика „Питагор“ обявява свободни места и прием за 2., 3. и 4. клас за 2024/2025 учебна година със свободни места, както следва:

  • 2. клас – 5 места
  • 3. клас – 5 места
  • 4. клас – 3 места

Кандидатстването се осъществява чрез приемен ден в училище, който ще се проведе на 20.05.2024 г. В рамките на деня учениците ще положат изпит по математика и изпит по български език и литература и ще имат възможността да прекарат един ден в Училище по математика „Питагор“ и да се запознаят с уникалната атмосфера и начин на преподаване.

Срок: Желаещите за кандидатстване трябва да се регистрират за приемен ден до 16.05.2024 г.
За записване: тел. 02/ 423 23 27
Такса: 100 лв.

Класираните на втори етап ученици ще бъдат уведомени по имейл и ще положат изпит по английски език на 04.06.2024 г.