02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Уч. Вестник

Лични данни

Поверителност

Политика за поверителност на личните данни

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява съвместно от „Първа частна математическа гимназия” ООД, ЕИК: 204529583 и ЧОУ „Питагор“ ООД, ЕИК 204529647 („Училищата“). Училищата отдават голямо значение на защитата на личните данни и се задължават да съблюдават законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

Училищата и защитата на личните ви данни

Училищата спазват най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни. 

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или за да защитим наш законен или Ваш личен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, данни за здравословно състояние, телефонен номер за контакт, електронен адрес, снимков материал и др.

Как използваме и споделяме информацията Ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:

По отношение на онлайн форми на Сайта: преглеждаме обратна връзка за оценка на дейността ни, разследваме всички оплаквания, свързани със Сайта и го администрираме; отговаряме на Ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самите Училища: обучение, провеждане на състезания, видеозапис с цел Вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на образование.

Училищата използват трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: НАП, НОИ, охранителни фирми, счетоводни кантори, онлайн платформи за дигитализиране на административните процеси, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни могат да получат Вашите данни. Училищата обаче винаги ще контролират и ще подсигурят най-висока сигурност на данните Ви. 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

Училищата, като администратори на лични данни, извършват видеонаблюдение на сградата, в която се помещават, и на периметъра й, с цел охрана, осигуряване на безопасност и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Употреба на бисквитки на Сайта

Училищата не събират или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки.

Докога съхраняваме информацията Ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, за срока на предоставяната услуга или в предвидените в действащото законодателство срокове.

Сигурност

Училищата вземат мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това, вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с подходящи технически средства. Училищата няма да прехвърлят данните Ви извън рамките на ЕИПУчилищата може да предоставят Вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на Училищата или съгласно действащ закон.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от Училищата да Ви предоставят информация за личните данни, които са събрани и се съхраняват за Вас. Можете също така да изискате Училищата да коригират, изтрият или актуализират такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Училищата.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство, имате право и да подадете жалба за начина, по който се обработват данните Ви, до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влизат в сила незабавно след тяхното оповестяване на Сайта. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Училищата я използват и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Училищата и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 58

Имейл: dpo@parvamatematicheska.com

Тел: 02 971 33 00

Документът е актуализиран на 29 юни 2020 г.