02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Лични данни

Поверителност

Политика за поверителност на личните данни

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от ЧОУ „Питагор“ ООД, ЕИК 204529647 („Училището“). Училището отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

Училището и защитата на личните ви данни

Училището спазват най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни. 

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или за да защитим наш законен или Ваш личен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Име, ЕГН, данни по лична карта, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, данни за здравословно състояние, телефонен номер за контакт, електронен адрес, снимков материал и др.

Как използваме и споделяме информацията Ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:

По отношение на онлайн форми на Сайта: преглеждаме обратна връзка за оценка на дейността ни, разследваме всички оплаквания, свързани със Сайта и го администрираме; отговаряме на Ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самите Училища: обучение, провеждане на състезания, видеозапис с цел Вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на образование.

Училището използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: НАП, НОИ, охранителни фирми, счетоводни кантори, онлайн платформи за дигитализиране на административните процеси, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни могат да получат Вашите данни. Училището обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните Ви. 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

Училището, като администратор на лични данни, извършва видеонаблюдение на сградата, в която се помещава, и на периметъра ѝ, с цел охрана, осигуряване на безопасност и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Употреба на бисквитки на Сайта

Училището не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки.

Докога съхраняваме информацията Ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, за срока на предоставяната услуга или в предвидените в действащото законодателство срокове.

Сигурност

Училището взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това, вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с подходящи технически средства. Училището няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИПУчилището може да предостави Вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на Училището или съгласно действащ закон.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от Училището да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и се съхраняват за Вас. Можете също така да изискате Училището да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Училището.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство, имате право и да подадете жалба за начина, по който се обработват данните Ви, до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влизат в сила незабавно след тяхното оповестяване на Сайта. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Училището я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Училището и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 147

Имейл: dpo@pitagor-school.eu

Тел: 02 423 23 27