02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

 Pre A1 Cambridge Young Learners English Tests – Starters

 

Година Брой явили се ученици ор 2. клас Сертификат за ниво Pre A1 Ученици с максимален брой точки Ученици с до 2 точки под максималния резултат
2016/2017 13 13 11 2
2017/2018 22 22 19 3
2018/2019 19 19 15 2
2019/2020 30 30 28 1
2020/2021 25 25 24 1
успехи по английски език

 

A1 Cambridge Young Learners English Tests – Movers

 

Година Брой явили се ученици ор 3. клас Сертификат за ниво A1 Ученици с максимален брой точки Ученици с до 2 точки под максималния резултат
2016/2017 20 20 10 8
2017/2018 14 14 11 3
2018/2019 24 24 20 2
2019/2020 19 19 18 1
2020/2021 37 37 33 4

 

A2 Cambridge Young Learners English Tests – Flyers

 

Година Брой явили се ученици ор 4. клас Сертификат за ниво A2 Ученици с максимален брой точки Ученици с до 2 точки под максималния резултат
2016/2017 9 9 5 3
2017/2018 23 23 20 3
2018/2019 22 22 16 5
2019/2020 11 11 9 2
2020/2021 21 21 16 5

 

Сертификат “Oxford Phonics World Certificate” за ранно чуждоезиково ограмотяване в първи клас.

 

✓ Ежегодно участие на учениците от ЧОУ „Питагор“ в състезанието „Лингвистично кенгуру“

✓ Изяви в състезанието – Spelling Bee

✓ Spelling Pie – ежегодно участие в седмицата, посветена на английския правопис