02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Как живеем в училище

Правила

Правила

 

Цялата общност на ЧОУ „ Питагор“ държим на правилата в училище.

За да бъдат изпълнявани, екипът на училището оставя учениците в началото на учебната година да разпишат правила на класната стая. Така те се чувстват част от тази общност и  изпълняват правилата, които сами са си измислили. Ето и нашият пример за правила на училището:

Пази работното си място чисто и подредено! Поддържай безупречен външен вид-в училище задължително с униформа!

Използвай позитивен език! Пази личното пространство и вещите на другите! Говори с другите с тих и спокоен глас!

Толерантност в отношенията, мислите, действията!

Ангажирай цялото си внимание в учебния процес. Бъди навреме за час, с приготвени учебници и написани домашни. Телефоните в училище са забранени!

Говори, когато другите те слушат и слушай, когато другите говорят! Уважавай мнението на околните!

Обменяй идеи, мисли, проекти. Гордей се с работата си, но и уважавай труда на другите!

Радвай се на успехите си и споделяй радостта на другите за техните успехи!