02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Прием в 5.клас за учебната 2021/2022 година

/не се отнася за ученици, които се обучават в ЧОУ „Питагор“ и преминават в 5. клас с резултатите от атестационна карта и НВО-4 клас/

За учебната 2021/2022 година ЧОУ „ Питагор“ обявява прием на:

2 паралелки в 5. клас

ЗП-математика-4 часа, седмично

ИЧ-математика-2.5 часа,седмично

ФЧ-математика-2 часа,седмично

ЗП-английски език-3,5 часа, седмично

ФЧ-английски език-2 часа,седмично

Кандидатстването в ЧОУ „ Питагор“ за учебната 2021/2022 година се извършва след полагането на изпит по математика на 27.06.2021 година

График на дейностите по прием в 5.клас в ЧОУ „ Питагор“ за учебната 2021/2022 година:

Първо класиране-28.06.2021  след 14:00 часа.

Записване : от 29.06.2021 до 09.07.2021 г.

Обявяване на свободни места и второ класиране: 09.07.2021 г. след 18.00 часа.

Записване след второ класиране: от 12.07.2021 г. до 14.07.2021 г.

Заявление за участие в класирането за прием в 5. клас в ЧОУ “Питагор” с резултатите от приемните изпити в ПЧМГ

Учениците явили се на приемни изпити в ПЧМГ имат възможност да участват в класирането за прием в ЧОУ “Питагор” с резултата от Първи или Втори приемен изпит в ПЧМГ. При класирането резултатът се взима с коефициент 1,2.

Заявленията се изпращат на имейл: priem.pitagor@parvamat.com в срок до 27 юни 2021 г.

Образец на заявлението свалете от тук.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

Удостоверение  за завършено начално образование с успех минимум 5.50 и успешно положени изпити по НВО-4 клас.

-акт за раждане за сверяване на данните;

За разпределение в паралелките в 5.клас ще се проведе тест за определяне на нивото на учениците по английски език на 15.07.2021 г. от 10:00 часа в сградата на ПЧМГ. Тестът е задължителен за всички новозаписани ученици.