02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Окончателни резултати от изпита за 1., 2. и 3. клас проведен на 17 април 2022 г. в ЧОУ “Питагор”. Работите могат да бъдат разгледани на 19 април 2022 г. от 9:30 до 11:30 ч.

До втори етап на приема са допуснати учениците, декларирали желание да кандидатстват при записването за изпита и постигнали съответно:

  • 1. клас – 40 или повече точки
  • 2. клас – 40 или повече точки
  • 3. клас – 58 или повече точки.

 

Допуснатите до втори етап кандидати ще получат допълнителна информация на посочените от вас контакти при записване за изпита.

Резултатите от Третия пробен изпит за 4., 5., 6. и 7. клас проведен на 17 април 2022 г. в ПЧМГ може да видите на сайта на ПЧМГ.