02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

Прием

Срокове

Прием за учебната 2024/2025 учебна година

За учебната 2024/2025 училището предоставя стипендии на 20 процента от новозаписалите се ученици в ПУК и в първи клас за показани високи резулати при приема и постижения в областта на математиката. /За повече информация вж. раздел „Стипендии“./

Питагор ПУК прием

За информация за прием от 1. до 7. клас следете сайта на училището.