02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Прием

Срокове

Прием за учебната 2024/2025 учебна година

За учебната 2024/2025 училището предоставя стипендии на 20 процента от новозаписалите се ученици в ПУК и в първи клас за показани високи резулати при приема и постижения в областта на математиката. /За повече информация вж. раздел „Стипендии“./

Прием в първи клас за учебната 2024/2025 г.

Седмица на отворените врати за родители за прием първи клас 2024/2025 г.

25-29 март 2024 г.

Записването за Седмица на отворените врати ще бъде допълнително обявено на уебсайта на училището.

Първи етап на кандидатстване

29 март – 4 април 2024 г.

Подаване на онлайн заявление за кандидатстване за прием в първи клас 2024/2025 г. в електронната платформа на училището и получаване на входящ номер.

7 април 2024 г., 11.00 часа

Първи етап на кандидатстване – Провежда се в сградата на училището, след успешно подадено онлайн заявление в електронната платформа.

Необходимо е децата да носят несесер с пособия за писане.

Таксата за участие е 50 лева и се заплаща по банков път или на място в офиса на училището.

9 април 2024 г.

Обявяване на резултатите от Първи етап

Резултатите се обявяват в електронната платформа с оценка ДОПУСНАТ или НЕДОПУСНАТ до втория етап на кандидатстване – присъствен ден в училището.

Родителите проверяват в електронната платформа резултатите на детето си в заявлението за кандидатстване.

Информация по телефон или електронна поща няма да бъде предоставяна, необходимата информация ще бъде публикувана в профила на детето в електронната платформа.

Втори етап на кандидатстване

10 април 2024 г.  

Обявяване на датата  на присъствения ден  в училището

Родителите проверяват в електронната платформа датата на присъствения ден на детето си в заявлението за кандидатстване.

Информация по телефон или електронна поща няма да бъде предоставяна, необходимата информация ще бъде публикувана в профила на детето в електронната платформа.

11-19 април 2024 г.

Присъствен ден за децата

В този период детето ще прекара един учебен ден в подготвителния клас на ЧОУ „Питагор“ – от 8:15 часа до 16:00 часа. През този ден то преминава тест за училищна готовност. Необходимо е да носи вътрешни обувки, несесер с пособия за писане, шише за вода.

В рамките на присъствения ден:

1. Провежда се среща на детето с психолог.

2. Провежда се вторият етап на кандидатстване.

Таксата за участие е 100 лева. Тя се заплаща по банков път или на място в офиса на училището.

3 дни след датата на явяване на детето

Обявяване на резултатите от Втори етап

Резултатите се обявяват на електронната платформа три дни след датата на явяване на детето.

Информация по телефон или електронна поща няма да бъде предоставяна, необходимата информация ще бъде публикувана в профила на детето в електронната платформа.

22 април 2024 г., 9:00 ч.

Крайно класиране на приетите деца

Ще бъде обявено в електронната платформа за записване.

Информация по телефон или електронна поща няма да бъде предоставяна, необходимата информация ще бъде публикувана в профила на детето в електронната платформа.

До 25 април 2024 г.

Записване

След този срок мястото на детето не се пази.

Необходими документи:

1. Пакет документи от офиса на училището /по образец/.

2. Акт за раждане /за сверяване на данните/.

3. При записване родителят внася капаро на стойност една месечна вноска от таксата за обучение, която не се възстановява в случай на отписване на ученика.

 

До 7 юни 2024 г.

Родителите на записаните деца трябва да представят в офиса на училището оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група.

Контестации на резултатите на неприетите деца с Комисията по приема се правят след 06.05.2024 година, след предварително записване в офиса на училището.

За информация за прием от 2. до 7. клас следете сайта на училището.