02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

Прием

Срокове

Прием в 5 клас за учебната 2023/2024 година

Прием в 5 клас за учебната 2023/2024 година.

Образец на заявлението може да свалите от тук.

Срокове за прием за 2023 / 2024 учебна година

За учебната 2023/2024 училището предоставя стипендии на 20 процента от новозаписалите се ученици в ПУК и в първи клас за показани високи резулати при приема и постижения в областта на математиката./за информация вжижте раздел „Стипендии“/

КЛАС БРОЙ МЕСТА СРОК ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА

ПУК

 

 

80

 

 

 

10.10.2022г.

11.10.2022г.

Дни на отворените врати /присъствени/за родители на бъдещ ПУК от 18:00 часа в салона на училището. Записване през сайта на училището.
От 14.10.2022г.
до 23.10.2022г.
Отваряне на онлайн платформа за кандидатстване. Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в електронната платформа на училището и получаване на входящ номер. Родителите  проверяват в платформата за прием, в заявлението което са попълнили, за получена дата и час, на които детето да се яви в училище.

От 24.10.2022г.

Провеждане на индивидуалните присъствени часове за децата, в които се срещат с училищния психолог. Резултатите се обявяват на електронната платформа до три работни дни след датата на явяване.
Записване до 3  дни след получаване на известие за приемане на детето

Записване на приетите деца. След този срок мястото на детето не се пази.

Необходими документи:

  1. Пакет документи на училището /по образец/.
  2. Акт за раждане /за сверяване на данните/.
  3. При записване родителят внася капаро на стойност една месечна вноска от таксата за обучение, която не се възстановява в случай на отписване на детето.