02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ “Питагор”, ЧОУ “Питагор” и директор и основател на ПЧМГ.

Прием

Срокове

Срокове за прием за 2022 / 2023 учебна година

За учебната 2022/2023 училището предоставя стипендии на 20 процента от новозаписалите се ученици в ПУК и в първи клас за показани високи резулати при приема и постижения в областта на математиката./за информация вж. раздел „Стипендии“/

Прием в подготвителен и първи клас за учебната 2022/2023 година

КЛАС

БРОЙ МЕСТА

СРОК

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА

 

 

 

 

 

 

 

Подготвителен
клас /ПУК/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

От 05.10.2021г.

до 07.10.2021г.

Дни на отворените врати /присъствени/за родители на бъдещ ПУК от 18:00 часа в 102,103,104 кабинети.
От 08.10.2021г. Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в електронната платформа на училището и получаване на входящ номер.

Родителите  проверяват в платформата за прием, в заявлението което са попълнили, за получена дата и час, на които детето да се яви в училище.

От 18.10.2021г.

Провеждане на индивидуалните присъствени часове за децата, в които се срещат с училищния психолог. Резултатите се обявяват на електронната платформа до три работни дни след датата на явяване.
Записване до 3  дни след получаване на известие за приемане на детето

Записване на приетите деца.

След този срок мястото на детето не се пази.

Необходими документи:

  1. Пакет документи на училището /по образец/.
  2. Акт за раждане /за сверяване на данните/.
  3. При записване родителят внася капаро на стойност една месечна вноска от таксата за обучение, която не се възстановява в случай на отписване на детето.

Първи
клас

15

Oт 08.02.2022г.

до 10.02.2022г.

Дни на отворените врати  за родители на бъдещ първи клас.

От 11.02.2022г.

Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в електронната платформа на училището и получаване на входящ номер.

20.02.2022г.

11.00 часа

Провеждане на първия етап от кандидатстването.
21.02.2022г.

Обявяване в електронната платформа за резултатите ДОПУСНАТ или НЕДОПУСНАТ до втория етап на кандидатстване – присъствени часове в училището.

Родителите проверяват в електронната платформа резултатите на детето си в заявлението за кандидатстване.

от 22.02.2022г. 

Обявяване на датата  на присъствените часове  в училището.

Родителите проверяват в електронната платформа датата на присъствените часове на детето си в заявлението за кандидатстване.

От 23.02.2022г.

Провеждане на присъствените часове за децата. В рамките на присъствените часове:

1. Провежда се среща на детето с училищния психолог.
2. Провежда се вторият етап на кандидатстване.

Резултатите се обявяват на електронната платформа три дни след датата на явяване на детето.

Записване до 3  дни след получаване на известие за приемане на детето

Записване на приетите деца.

След този срок мястото на детето не се пази.

Необходими документи:

  1. Пакет документи на училището /по образец/.
  2. Акт за раждане /за сверяване на данните/.
  3. При записване родителят внася капаро на стойност една месечна вноска от таксата за обучение, която не се възстановява в случай на отписване на ученика.

  • В края на месец април 2022 година очаквайте информация за прием

    втори-четвърти клас

  • За прием пети клас –очаквайте информация края на месец май 2022г
Secured By miniOrange