02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Прием

Срокове

Срокове за прием за 2021 / 2022 учебна година

 

  • Таксата правоучастие за събеседване за ПУК е 30 лева с ДДС.
    Плащане – в офиса на училището в деня на събеседването.
  • Промяна на статуса на кандидатите за ПУК ще се извърши на 16.10.2020г.
    Конфериране с комисията по прием в ПУК може да се осъществи след 30.10.2020 г. в делничен ден след 17:00ч по предварителна заявка по телефона.
  • Свободни места за четвърти клас за учебната 2021/2022 година няма.

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

КЛАС

БРОЙ МЕСТА

СРОК

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА

 

 

 

 

 

 

 

Подготвителен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

От 28.09.2020

до 02.10.2020

Седмица на отворените врати на Ръководството на училището за родители на бъдещ подготвителен клас – след предварително записване за ден и час по телефона

от 30.09.2020

до 30.10.2020

 

Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в електронната платформа на училището и получаване на входящ номер.

Платформата ще бъде затворена на 30.10.2020 в 18 ч.

Родителите  проверяват в платформата за прием, в заявлението което са попълнили, за получена датата и час, на които детето да се яви в училище.

От 05.10.2020

Провеждане на индивидуалните присъствени часове за децата, в които се срещат с училищния психолог. Резултатите се обявяват на електронната платформа до три работни дни след датата на явяване.

Записване до 3  дни след получаване на известие за приемане на детето

Записване на приетите деца.

След този срок мястото на детето не се пази.

Необходими документи:

1. Пакет документи на училището /по образец/.

2. Акт за раждане /за сверяване на данните/.

3. При записване родителят внася капаро на стойност една месечна вноска от таксата за обучение, която не се възстановява в случай на отписване на детето.

Първи

60

от 26.10.2020

до 30.10.2020

Седмица на отворените врати на Ръководството на училището за родители на бъдещ първи клас.

от 19.10.2020

до 27.11.2020

Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в електронната платформа на училището и получаване на входящ номер.

Платформата ще бъде затворена на 27.11.2020 г. в 18 ч.

29.11.2020

11.00 часа

Провеждане на първия етап от кандидатстването.

29.11.2020 г. след 18.30 часа

Обявяване в електронната платформа за резултатите ДОПУСНАТ или НЕДОПУСНАТ до втория етап на кандидатстване – присъствени часове в училището.

Родителите проверяват в електронната платформа резултатите на детето си в заявлението за кандидатстване.

30.11.2020

Обявяване на датата  на присъствените часове  в училището.

Родителите проверяват в електронната платформа датата на присъствените часове на детето си в заявлението за кандидатстване.

От 30.11.2020

Провеждане на присъствените часове за децата. В рамките на присъствените часове:

1. Провежда се среща на детето с училищния психолог.
2. Провежда се вторият етап на кандидатстване.

 Резултатите се обявяват на електронната платформа един ден след датата на явяване на детето.

Записване до 3  дни след получаване на известие за приемане на детето

Записване на приетите деца.

След този срок мястото на детето не се пази.

Необходими документи:

1. Пакет документи на училището /по образец/.

2. Акт за раждане /за сверяване на данните/.

3. При записване родителят внася капаро на стойност една месечна вноска от таксата за обучение, която не се възстановява в случай на отписване на ученика.

 

 

ПРИЕМ ВЪВ ВТОРИ И ТРЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

срокове

Свободни места за четвърти клас за учебната 2021/2022 година няма.

Secured By miniOrange