02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Поради големия интерес към образователния модел, който предлагаме в ЧОУ “ Питагор“ и тази година стартираме приема за учебната 2022/2023 година от месец октомври.
С гордост съобщаваме, че училището е одобрено за държавно финансиране и предлага стипендии за ученици, показали висок резултат на приема за ПУК.  / вж в раздел „Стипендии„/. За подробности относно конкретните срокове , прочетете раздел „Срокове„.