02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

Прием

Стипендии

Условия за отпускане на стипендии

Очаквайте повече информация за стипендиите за 2023/2024 учебна година скоро! 

За учебната 2022/2023 година ЧОУ „Питагор“, с подкрепата на държавата, осигурява стипендии за обучение на 20 % от новоприетите деца и ученици от предучилищен и 1 клас. Стипендии се отпускат на деца и ученици с постигнати високи академични резултати. Заявления за кандидатстване за стипендия се подават от 01.09.2022 г. до 09.09.2022 г.

Правила и процедура за получаване на стипендия може да прочетете ТУК.

Заявление за кандидатстване за стипендия в предучилищен клас може да изтеглите ТУК.

Заявление за кандидатстване за стипендия в 1. клас можете да изтеглите ТУК.