02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Прием

Стипендии

Условия за отпускане на стипендии

За учебната 2021/2022 година ЧОУ “Питагор” отпуска за учениците, преминаващи в четвърти клас (които през Май 2021 завършват трети клас) следните стипендии:

Пълна стипендитя за ученици, класирали се на първо място на:

  • “Математически предизвикателства” – състезание на ПЧМГ – 30.05.2021 г.
    Стипендия (50% отстъпка от таксата за обучение) на ученици, класирали се на второ място за:
  • “Математически предизвикателства” – състезание на ПЧМГ – 30.05.2021 г.
    Стипендия (25% отстъпка от таксата за обучение) на ученици, класирали се на трето място на:
  • “Математически предизвикателства” – състезание на ПЧМГ – 30.05.2021 г.
Secured By miniOrange