02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ “Питагор”, ЧОУ “Питагор” и директор и основател на ПЧМГ.

Прием

Такси

Стойност на годишната такса обучение в ЧОУ „Питагор“ за ПУК – 4. клас за 2022-2023 учебна година

  • При заплащане на една вноска: 5200 /пет хиляди и двеста/ евро;
  • При заплащане на две вноски: 2 х 2700 /две хиляди и седемстотин/ евро;
  • При заплащане на десет равни месечни вноски: 10 х 550 /петстотин и петдесет / евро.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

От 2021 година ЧОУ „Питагор“, с държавна подкрепа, предоставя стипендии на деца и ученици с високи академични постижения. За повече информация вижте ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ.

Secured By miniOrange