02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Прием

Такси

Стойност на годишната такса обучение в ЧОУ „Питагор“ за 2021-2022 учебна година

  • При заплащане на една вноска: 5000 /пет хиляди/ евро;
  • При заплащане на две вноски: 2 х 2600 /две хиляди и шестотин/ евро;
  • При заплащане на десет равни месечни вноски: 10 х 530 /петстотин и тридесет / евро.

    При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 месечна вноска. До края на месец май 2020 г. се издължава сума в зависимост от избрания план на плащане: остатъкът от цялата годишна сума, остатъкът от сумата за І срок или още една месечна вноска.

    Secured By miniOrange