02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ “Питагор”, ЧОУ “Питагор” и директор и основател на ПЧМГ.

Как живеем в училище

Транспорт

Транспортни услуги

 

Желанието за използване на транспорт се завява при сключване на договора за обучение.

Транспорта се договаря с фирма превозвач и се подписва отделен договор със същата. Маршрутите обхващат София-град в границите на околовръстното шосе и се изготвят преди началото на учебната година.

Годишна такса транспорт

Годишната такса транспорт е на стойност, както следва:

В две посоки:

  • при заплащане на една вноска: 1400 /хиляда и четиристотин/ евро с ДДС;
  • при заплащане на две вноски – 2 х 770 /седемстотин и седемдесет/ евро с ДДС

В една посока: 850 / осемстотин и петдесет/  евро с ДДС.

Secured By miniOrange