02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Кои сме ние?

Успехи

Постижения на учениците ни.

ЧОУ „Питагор“ е единственото основно училище с интензивно изучаване на математика и чужд език в София, което поддържа отлични резултати в общообразователната подготовка, допълнена с множество извънкласни дейности. Резултатите на изпитите за Кеймбидж са изключително високи, а постиженията на учениците в олимпиади и състезания са впечатляващи. Учебната ни база е адекватна за всяка училищна възраст – подходящо обзаведени стаи, включващи мултифункционални адаптивни модули, променящи се в зависимост от нужните пространства. Тя предлага средства и технологии за ефективно съчетаване на традиционно и интерактивно електронно обучение, но за съжаление не е достатъчна, за прием на повече паралелки. Обучението в нашето училище поставя ученика в центъра на учебния процес, като развива неговите индивидуални възможност, таланти, повишава мотивацията за учене и изгражда умения за прилагане на знанията. В училището се обръща индивидуално внимание и се следи напредъка на всеки ученик. В специална облачна платформа се дава обратна връзка на родителите и се предоставя седмична информация за всяко дете. Иновативните практики, които се прилагат от ПУК до четвърти клас включват обърнатата класна стая, проектно-базирано обучение, разрешаване на проблеми, прилагане на компетентностния подход, развитие на умения за учене, както и учене чрез експериментиране и чрез правене. Учебните планове и програми са подчинени на ДОС и се допълват чрез авторски материали и дидактически средства на учителите. Работата е съсредоточена върху проблемни ситуации и казуси, даващи възможност на учениците да развиват сензитивния и когнитивния си опит. Училището предлага нови програми за заниманията на полуинтернатните групи, чрез иновация за изучаване на математика на английски език. Провеждат се бинарни уроци за въвеждане на основни понятия. Този иновативен подход не се прилага в нито едно друго училище и подпомага нашите ученици да се справят в бъдеще и на международните състезания по математика. Всяка година иновацията се разраства като включва и новоприетите ученици. 

Заниманията по интереси в следобедния блок развиват уменията на учениците в областите на музиката /Вокална група/, танца /Школа по народни танци и Школа по хип-хоп/, различните видове спорт/ шах, тенис на маса, таекуондо, баскетбол, футбол, фехтовка, изправителна гимнастика/ астрономия /Space academy/, “Архитектурна работилница”, роботика, програмиране, компютърна грамотност, изкуства /”Приложни изкуства”/ и театър /куклен театър/. Особено сме горди с театралните ни постановки на английски език, за които също ни е нужна по-обширна актова зала. 

  файл

  Реализирани проекти

  Отворете тук
  файл

  Успехи от 2018 до 2020 

  Отворете тук
  файл

  Постижения по английски Език

  Отворете тук
  файл

  Постижения по математика

  Отворете тук