02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Известно е на всички, и отдавна, че ние в „Питагор“ вярваме в цифрите. И смятаме математиката за вълшебна територия, която е навсякъде и във всичко, което ни заобикаля, и – едновременно с това – ни предизвиква да надскачаме предварителните си представи и да преминаваме отвъд границите на привидно възможното.

И защото при нас всичко е едновременно магично и реално, ето част от резултатите ни от миналата учебна година – обобщена статистика на постиженията в различни области в сложните времена на дистанционно обучение и всеобща трeвожност.

Според резултатите от национално външно оценяване след 4-ти клас за 2021 г. сме на второ  място в София, със следните проценти и оценки на нашите ученици:

 

Български език Математика
Брой  ученици 38 38
  Оценки:    
Отличен 37 32
Много добър 1 6
Среден успех 5.97 5.84
Среден % от максималния брой точки
94,89  90,63 

 

И това не е всичко! На НВО се явяват само четвъртокласниците ни, а на изпитите за сертификатите по английски език на Кеймбридж – над 80% от учениците ни от втори, трети и четвърти клас.

Резултатите тази година са, както следва:

Изпит Starters: от явили се 25 ученика 24 са с максимален резултата, а 1 – с една точка по-малко;

Изпит Movers: от явили се 37 ученика 33 са с максимален резултата, 2 – с една точка по-малко и още 2 – с 2 точки по-малко

Изпит Flyers: от явили се 21 ученика 16 са с максимален резултата, а 5 – с една или две точки по-малко.

Няма как да не споделим, че се гордеем се упорития труд и стабилните знания на нашите ученици и че сме радостни с техните заслужено високи резултати. И едновременно – всички ние знаем, че във вълшебния свят на нашето училище чудесата не са явления, които ни се случват ей така, сякаш подарени или незаслужени. Напротив. Всички успехи, постижения и признания са продукт от смесване на три съставки: труд, талант и търпение. И понеже знаем, че ежедневно разбъркваме тези съставки в умовете и сърцата на нашите деца, нямаме причина да се съмняваме, че резултатите, изброени по-горе, за нас не са нищо друго освен… ежегодна статистика. Вярваме в това и няма да престанем да го доказваме.