02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Как живеем в училище

Учебна дейност

Основни документи за учебната 2023/2024

менюто на стола

График учебно време

Отворете тук
менюто на стола

Дневен режим

Отворете тук
менюто на стола

График на учебните седмици

Отворете тук
менюто на стола

Правилник на училището

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 1. клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 2. клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 3. – 4. клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 5. клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 6. клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 7. клас

Отворете тук
менюто на стола

Протокол А

Отворете тук
менюто на стола

Протокол Б

Отворете тук
менюто на стола

Протокол В

Отворете тук
менюто на стола

Протокол Г

Отворете тук
менюто на стола

План за организиране на обучението и възпитанието по БДП

Отворете тук
менюто на стола

Заповед за НВО

Отворете тук
менюто на стола

Годишен план

Отворете тук
менюто на стола

Основни форми на пед. взаимодействие

Отворете тук
менюто на стола

Правилник за безопасно движение на учениците

Отворете тук
менюто на стола

Правилник за вътр. трудов ред

Отворете тук
менюто на стола

Безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Отворете тук
менюто на стола

Целодневна организация на учебния ден

Отворете тук
менюто на стола

Тематичен план за заседанията на Педагогическия съвет

Отворете тук
менюто на стола

План за сигурност

Отворете тук
менюто на стола

Стратегия за развитие

Отворете тук
менюто на стола

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие

Отворете тук
менюто на стола

Етичен кодекс

Отворете тук
менюто на стола

Заповед основна форма на обучение учебна 2023/2024

Отворете тук

Образци на документи

Отворете тук