02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

Как живеем в училище

Учебна дейност

Основни документи за учебната 2022/2023

менюто на стола

График учебно време

Отворете тук
менюто на стола

Дневен режим

Отворете тук
менюто на стола

График на учебните седмици

Отворете тук
менюто на стола

Правилник на училището

Отворете тук
менюто на стола
менюто на стола

Учебен план 1.клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 2.клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 3.клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 4.клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 5.клас

Отворете тук
менюто на стола

Учебен план 6.клас

Отворете тук
менюто на стола

Протокол А

Отворете тук
менюто на стола

Протокол Б

Отворете тук
менюто на стола

Протокол В

Отворете тук
менюто на стола

Протокол Г

Отворете тук
менюто на стола

График консултации с родители

Отворете тук
менюто на стола

Заповед за НВО

Отворете тук
менюто на стола

Годишен план

Отворете тук
менюто на стола

Основни форми на пед. взаимодействие

Отворете тук
менюто на стола

Квалификационна дейност

Отворете тук
менюто на стола

Правилник за вътр. трудов ред

Отворете тук
менюто на стола

Правилник ОБУВОТ

Отворете тук
менюто на стола

Програма за ЦОУД

Отворете тук
менюто на стола

Тематичен план за ПС

Отворете тук
менюто на стола

План за сигурност

Отворете тук
менюто на стола

Стратегия

Отворете тук
менюто на стола

Етичен кодекс

Отворете тук
менюто на стола

Мерки за повишаване качеството на образованието

Отворете тук
менюто на стола

Училище и Ковид-19

Отворете тук

Образци на документи

Отворете тук
менюто на стола

График консултации с ученици

Отворете тук