02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Прием

Финансови условия

Годишна такса обучение и финансови условия за ПУК-4. клас за 2024-2025 учебна година:

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧОУ “Питагор” включва:

  • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;

  • учебници, учебни помагала, материали и пособия;

  • опознавателни посещения на културни институции – театри, опери, музеи, галерии и други;
  • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика, архитектурна работилница, куклен театър, художествена и изправителна гимнастика, Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри, керамика, Арт работилница, приказен театър, програмиране, литературен клуб, Роботика /ПУК/, изправителна гимнастика /ПУК/, web програмиране и др.

Финансови условия за 2024/2025 учебна година

Финансови условия ПУК.-4. клас

ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ
5950 евро 6300 евро 6500 евро

Срокове за плащане

На една вноска На две вноски Месечна вноска
до 23.04.2024 г. Първа вноска до 23.04.2024 г.
Втора вноска до 02.02.2025 г.
Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.
*** Очаквайте повече информация относно условията и реда на получаване на стипендии, във връзка с държавно финансиране до края на месец април.

От 2021 година ЧОУ „Питагор“, с държавна подкрепа, предоставя стипендии на деца и ученици с високи академични постижения.

Годишната такса не включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).

При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 стандартна месечна вноска – 595 евро.

Финансови условия 5. – 7. клас за 2024-2025 учебна година

ЕДНОКРАТНО ПЛАЩАНЕ – 5450 € НА ДВЕ ВНОСКИ – 5770 € НА ДЕСЕТ ВНОСКИ – 6545 €
Капарова вноска  –  при записване Плащане до
14.07.2024 г.
Капарова вноска  –  при записване  До 14.07.2024 г. Вноска I срок  До 02.02.2025 г. Вноска II срок Капарова вноска  –  при записване  До 5-то число на текущия месец считано от 09/2024

595 €

4855 €

595 € 2587,50 €

2587,50 €

595 € 595 €

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
бул. „Никола Мушанов“ №147,
02/ 423 23 27
office@pitagor-school.eu

Годишна такса храна за 2023-2024 учебна година

  

Годишната такса храна е задължителна за предучилищен и начален етап (ПУК – 4. клас) и е на стойност, както следва:

  • при заплащане на една вноска: 780 /седемстотин и осемдесет/ евро;

  • при заплащане на две вноски: 2 х 410 /четиристотин и десет/ евро.

Такса храна се заплаща до 01.09 2023 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 01.09.2023 г., а втората – към 05.01. 2024.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.

*Годишна такса храна за 2024/2025 учебна година ще бъде обявена допълнително.