02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Прием

Финансови условия

Финансови условия в ЧНУ „Питагор“ за 2021-2022 учебна година

Годишна такса обучение:

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧНУ “Питагор” включва:

 • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;

 • учебници, учебни помагала, материали и пособия;

 • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика (съвместно с “Академия Роботика”), архитектурна работилница (с “Детска архитектурна работилница”), куклен театър (с театрална къща “Хора и кукли”), художествена и изправителна гимнастика (с клуб “Спортни таланти”), Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри и др.

Годишната такса обучение е на стойност:

 • при заплащане на една вноска: 5000 /пет хиляди/ евро;

 • при заплащане на две вноски: 2 х 2600 /две хиляди и шестотин/ евро;

 • при заплащане на десет равни месечни вноски: 10 х 530 /петстотин и тридесет / евро.

Годишната такса не включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).

При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 месечна вноска. До края на месец май 2020 г. се издължава сума в зависимост от избрания план на плащане: остатъкът от цялата годишна сума, остатъкът от сумата за І срок или още една месечна вноска.

 

Годишна такса храна

Годишната такса храна е задължителна и е на стойност, както следва:

 • при заплащане на една вноска: 700 /седемстотин/ евро;

 • при заплащане на две вноски: 2 х 370 /триста и седемдесет/ евро.

Такса храна се заплаща до 02.09 2021 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 02.09.2021 г., а втората – към 14.01. 2022.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.

 

Годишна такса транспорт

Годишната такса транспорт е на стойност, както следва:

В две посоки:

 • при заплащане на една вноска: 1400 /хиляда и четиристотин/ евро с ДДС;

 • при заплащане на две вноски – 2 х 770 /седемстотин и седемдесет/ евро с ДДС

В една посока: 850 / осемстотин и петдесет/ евро с ДДС.

Финансови условия – 5 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4000 евро

2 х 2100 евро

10 х 420 евро

Срокове за плащане

От 05.07.2021 г. до 22.07.2021 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 05.07.2021 г. до 22.07.2021 г.

Втора вноска
От 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Месечна вноска
Д
о 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2021/2022 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

 • 4 паралелки в 5 клас чрез класиране.

За учебна 2021/2022 година училището отпуска за учениците от 5. до 7. клас:

Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на:

 • Математически предизвикателства” – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на:

 • Математически предизвикателства” – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на:

 • Математически предизвикателства” – състезание на ПЧМГ /30.05.2021 г./.

Транспорт 2021/2022 г.

В две посоки:

 • Годишна такса – 1400 евро с ДДС

 • На две вноски – 2 x 770 евро с ДДС

В една посока:

 • Годишна такса – 850 евро с ДДС

Secured By miniOrange