02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Прием

Финансови условия

Финансови условия в ЧНУ „Питагор“ за 2021-2022 учебна година

Годишната такса обучение:

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

5000 евро

2 х 2600 евро

10 х 530 евро

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧНУ “Питагор” включва:

  • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;
  • учебници, учебни помагала, материали и пособия;
  • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика (съвместно с “Академия Роботика”), архитектурна работилница (с “Детска архитектурна работилница”), куклен театър (с театрална къща “Хора и кукли”), художествена и изправителна гимнастика (с клуб “Спортни таланти”), Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри и др.

Годишната такса не включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).
При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 месечна вноска. До края на месец май 2020 г. се издължава сума в зависимост от избрания план на плащане: остатъкът от цялата годишна сума, остатъкът от сумата за І срок или още една месечна вноска.

Годишна такса храна:

Годишната такса храна е задължителна и е на стойност, както следва:

Годишна такса

На две вноски

700 евро

2 х 370 евро

Срокове за плащане

до 09.2021

Първа вноска
до 09.2021 г.

Втора вноска
14.01.2022 г.

*Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.

Годишна такса Транспорт:

В две посоки

В една посока

Годишна такса: 1400 евро с ДДС

На две вноски: 2 х 770 евро с ДДС

850 евро

Финансови условия – 5 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4000 евро

2 х 2100 евро

10 х 420 евро

Срокове за плащане

От 05.07.2021 г. до 22.07.2021 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 05.07.2021 г. до 22.07.2021 г.

Втора вноска
От 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Месечна вноска
Д
о 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2021/2022 година ЧОУ „Питагор“ обявява прием на ученици за 2 паралелки в 5 клас чрез класиране.

За учебна 2021/2022 година училището отпуска за учениците от 5. клас:

  • Пълна стипендия за ученици, класирали се на първо място на „Математически предизвикателства“ – национално състезание в ПЧМГ /05.2021 г./.
  • Стипендия /50% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на второ място на„Математически предизвикателства“ – национално състезание в ПЧМГ /05.2021 г./.
  • Стипендия /25% отстъпка от таксата за обучение/ на ученици, класирали се на трето място на„Математически предизвикателства“ – национално състезание в ПЧМГ /05.2021 г./.
Secured By miniOrange