02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

Прием

Финансови условия

Годишна такса обучение и финансови условия за ПУК за 2023-2024 учебна година:

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧОУ “Питагор” включва:

  • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;

  • учебници, учебни помагала, материали и пособия;

  • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика (съвместно с “Академия Роботика”), архитектурна работилница (с “Детска архитектурна работилница”), куклен театър (с театрална къща “Хора и кукли”), художествена и изправителна гимнастика (с клуб “Спортни таланти”), Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри, керамика, Арт работилница, приказен театър, програмиране, литературен клуб, Роботика /ПУК/, изправителна гимнастика /ПУК/, web. програмиране и др.

Годишната такса обучение е на стойност:

ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ
5400 евро 2 х 2800 евро 10 х 570 евро

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

От 2021 година ЧОУ „Питагор“, с държавна подкрепа, предоставя стипендии на деца и ученици с високи академични постижения.

Годишната такса не включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).

При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 месечна вноска. До края на месец юни 2023 г. се издължава сума в зависимост от избрания план на плащане: остатъкът от цялата годишна сума, остатъкът от сумата за І срок или още една месечна вноска.

Годишна такса обучение и финансови условия за 5.-6.клас за 2022-2023 учебна година:

ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ
4200 евро 2 х 2200 евро 10 х 440 евро
СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
От 30.06.2022 до 15.07.2022
/при подписване на договора/

Първа вноска:
От 30.06.2022 до 15.07.2022

Втора вноска:
От 01.02.2023 до 13.02.2023

Месечна вноска до 5 число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

Годишна такса храна

Годишната такса храна е задължителна и е на стойност, както следва:

  • при заплащане на една вноска: 780 /седемстотин и осемдесет/ евро;

  • при заплащане на две вноски: 2 х 410 /четиристотин и десет/ евро.

Такса храна се заплаща до 01.09 2023 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 01.09.2023 г., а втората – към 05.01. 2024.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.

Secured By miniOrange