02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

Прием

Финансови условия

Годишна такса обучение и финансови условия за ПУК – 4. клас за 2023-2024 учебна година:

Годишната такса обучение за новозаписани ученици в ЧОУ “Питагор” включва:

  • целодневно обучение – учебни занятия по задължителен учебен план според държавните образователни изисквания, самоподготовка, английски език, избираеми часове и допълнителни дейности;

  • учебници, учебни помагала, материали и пособия;

  • ежедневни извънкласни дейности. Извънкласните дейности са своеобразни клубове по интереси в различни предметни области, организирани в сътрудничество с водещи професионалисти в съответната сфера. Сред извънкласните дейности, предлагани в училището, са: роботика (съвместно с “Академия Роботика”), архитектурна работилница (с “Детска архитектурна работилница”), куклен театър (с театрална къща “Хора и кукли”), художествена и изправителна гимнастика (с клуб “Спортни таланти”), Информационни технологии, Космическа Академия, шахмат, приложни изкуства, футбол, баскетбол, таекуондо, народни танци, логически игри, керамика, Арт работилница, приказен театър, програмиране, литературен клуб, Роботика /ПУК/, изправителна гимнастика /ПУК/, web. програмиране и др.

Финансови условия за 2023/2024 учебна година

Финансови условия ПУК – 4. клас

ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ
5400 евро 2 х 2800 евро 10 х 570 евро

Срокове за плащане

На една вноска На две вноски Месечна вноска
до 23.06.2023 г. Първа вноска до 23.06.2023 г.
Втора вноска до 02.02.2024 г.
Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.
*** Очаквайте повече информация относно условията и реда на получаване на стипендии, във връзка с държавно финансиране до края на месец април.

От 2021 година ЧОУ „Питагор“, с държавна подкрепа, предоставя стипендии на деца и ученици с високи академични постижения.

Годишната такса не включва задължителна ученическа униформа и допълнителни извънучилищни мероприятия (екскурзии, зелени училища, участия в състезания и културни събития).

При записването на детето в училището се внася капаро в размер на 1 месечна вноска. До края на месец юни 2023 г. се издължава сума в зависимост от избрания план на плащане: остатъкът от цялата годишна сума, остатъкът от сумата за І срок или още една месечна вноска.

Финансови условия 5. – 7. клас

ГОДИШНА ТАКСА НА ДВЕ ВНОСКИ НА ДЕСЕТ ВНОСКИ
4830 евро 2 х 2490 евро 10 х 503 евро
СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

На една вноска до 14.07.2023 г.

Първа вноска
до 14.07.2023 г.

Втора вноска
до 02.02.2024 г.

Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
бул. „Никола Мушанов“ №147,
02/ 423 23 27
pitagor@parvamatematicheska.com

Годишна такса храна

Годишната такса храна е задължителна за предучилищен и начален етап (ПУК – 4. клас) и е на стойност, както следва:

  • при заплащане на една вноска: 780 /седемстотин и осемдесет/ евро;

  • при заплащане на две вноски: 2 х 410 /четиристотин и десет/ евро.

Такса храна се заплаща до 01.09 2023 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 01.09.2023 г., а втората – към 05.01. 2024.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.