02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Как живеем в училище

Хранене

Годишна такса храна

 

Годишната такса храна е задължителна и е на стойност, както следва:

  • при заплащане на една вноска: 700 /седемстотин/ евро;
  • при заплащане на две вноски: 2 х 370 /триста и седемдесет/ евро.

Такса храна се заплаща до 02.09 2021 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 02.09.2021 г., а втората – към 14.01. 2022.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.

Secured By miniOrange