02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

Как живеем в училище

Хранене

Годишна такса храна

 

Годишната такса храна е задължителна и е на стойност, както следва:

  • при заплащане на една вноска: 770 /седемстотин и седемдесет/ евро;
  • при заплащане на две вноски: 2 х 400 /четиристотин/ евро.

Такса храна се заплаща до 02.09 2022 г. При плащане на две равни вноски първата вноска следва да бъде внесена към дата 02.09.2022 г., а втората – към 12.01. 2023.

Всички видове плащания се извършват по банков път на посочена от училището банкова сметка или в брой, в касата на училището.