02/ 971 33 00

pitagor@parvamatematicheska.com

Кои сме ние?

Ценности

Нашите Ценности

В стратегията за развитие на ЧОУ “ Питагор” се съчетават ценностите и добрите практики на съвременните методи на възпитание и обучение с богатите традиции на българското образование:

  • Любов към ученето и потребност от знания, съчетани с висока дисциплинираност;
  • Развитие на критично мислене;
  • Стимулиране на творчеството;

Училищната общност се състои от ръководство, учители, ученици, администрация и родители. За постигане на отлични резултати всички членове на нашата общност  се посвещават на следните ценности:

 

  • Чест-всеки член в действията си е воден от честност и доверие
  • Уважение-всеки член се съобразява с всички останали;
  • Дисциплина-всеки член спазва въведената рамка от правила в училището;
  • Отговорност– всеки член на общността е отговорен за действията си.
Secured By miniOrange