02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Кои сме ние?

Ценности

Нашите ценности

В стратегията за развитие на ЧОУ “ Питагор” се съчетават ценностите и добрите практики на съвременните методи на възпитание и обучение с богатите традиции на българското образование:

  • ЛЮБОВ към ученето и потребност от знания, съчетани с висока дисциплинираност;
  • РАЗВИТИЕ на критично мислене;
  • СТИМУЛИРАНЕ на творчеството;

  Училищната общносте състои от ръководство, учители, ученици, администрация и родители. За постигане на отлични резултати всички членове на нашата общност  се посвещават на следните ценности:

  • ЧЕСТ – всеки член в действията си е воден от честност и доверие
  • УВАЖЕНИЕ – всеки член се съобразява с всички останали;
  • ДИСЦИПЛИНА – всеки член спазва въведената рамка от правила в училището;
  • ОТГОВОРНОСТ – всеки член на общността е отговорен за действията си.