02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 29 март 2024 г. отваряме платформата за кандидатстване за прием в 1. клас в ЧСУ „Питагор“ за учебната 2024/2025 г., като регистрации ще се приемат до 4 април 2024 г. включително.

Поради високия интерес към обучение в ЧСУ „Питагор“, тази година за първи път от 3 години насам училището обявява прием за първи клас за учебната 2024/2025 г. за 20 нови ученици.

Приемът на първокласници е организиран в два етапа. Първият етап е атестация на знанията и уменията в областта на математиката. Децата, преминали успешно, продължават във втори етап – един присъствен ден в училище. Подробности за стъпките за кандидатстване можете да откриете в „Срокове“, а информация за таксите е поместена в раздел „Такси и финансови условия„.

Успех на всички кандидати!