02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 24 февруари 2024 г., събота, от 10:00 ч. в ЧОУ „Питагор“ ще се проведе първи пробен изпит за настоящи четвъртокласници за прием в 5. клас в училището.

Изпитът съдържа 23 задачи по математика, структурирани в две части:

  • Първа част с продължителност 75 минути – 18 задачи с дадени четири възможности за отговор, като само един от тях е правилен, и 2 задачи с кратък свободен отговор, т.е. не се изисква изписване на цялостно решение. Максималният брой точки на задачите от първата част е 60 т.
  • Втори модул с продължителност 90 минути – 3 задачи с разширен свободен отговор, т.е. задачи, на които се изисква писмено аргументирано решение. Цялостните решения на задачи 21, 22 и 23 се оценяват с общо 40 точки.

Резултатът от пробния изпит се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Записването за пробния изпит може да бъде осъществено чрез регистрационната платформа от 31 януари до 20 февруари включително, като резултатите на учениците ще бъдат достъпни в платформата до 3 дни след провеждането на изпита.

Таксата за участие е 50 лв. и може да бъде заплатена по банков път или на място в офиса на училището.

Повече информация за приема на ученици в 5. клас за учебната 2024/2025 г. в ЧОУ „Питагор“ можете да откриете тук.