02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 30 март от 18:00 часа заповядайте в ЧОУ „Питагор“ / бул. Никола Мушанов“ 147/ за Ден на отворени врати за 5. клас.
 Ще имате възможност да се срещнете с преподавателския екип и да разгледате училищната база.