02/ 423 23 27

pitagor@parvamatematicheska.com

Е-Дневник

Уч. Вестник

С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „Питагор“ и директор и основател на ПЧМГ.

На 30 март от 18:00 часа заповядайте в ЧОУ „Питагор“ / бул. Никола Мушанов“ 147/ за Ден на отворени врати за 5. клас.
 Ще имате възможност да се срещнете с преподавателския екип и да разгледате училищната база.