02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Отправяме покана към записаните за отворен прием деца да бъдат наши гости за един ден – на 20 май 2024 година.

Децата следва да се доведат в 08:00 часа в училището (на вход “А“). Ще бъдат разпределени в съответните класове според възрастовата им група.

Необходимо е да носят несесер с пособия за писане. От училището е осигурено трикратно хранене.

Таксата е в размер на 100 лв. и следва да се заплати по банков път или на ПОС терминал в офиса на училището. Присъственият ден ще приключи в 16.30 часа.

Очакваме Ви!