02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Във връзка с провежданите приемни изпити в 5. или 8. клас в Училище по математика „Питагор“ за учебната 2024/2025 г., уведомяваме, че в деня на изпита учениците следва да носят:

  • Документ за самоличност (ученическа карта, транспортна карта или др.)
  • Пособия за писане (молив, син химикал и чертожни инструменти)
  • Вода

Началният час на всички приемни изпити за 5. и 8. клас е 10:00 ч.