02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Първо класиране на приетите в 5. клас ученици за учебната 2022/2023 година.

Записването на приетите ученици в ЧОУ “Питагор” е от 30.06.2022 г. до 14.07.2022 г.

На 8.07.2022 списъкът на приетите ученици ще бъде допълнен в зависимост от броя на свободните места.

 

Необходими документи за записване на приетите ученици:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас;
  • Акт за раждане за сверяване на данни.

 

На 15.07.2022 г. от 10:00 в ЧОУ “Питагор” ще се проведе задължителен тест за определяне нивото на владеене на английски език за приетите ученици в 5. клас.