02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 14 март 2024 г. беше официално връчено Удостоверение №360/12.03.2024 г., издадено от Министерство на образованието. С него Училище по математика „Питагор“ ще може да провежда обучение и в средна образователна степен от учебната 2024/2025 г., като по този начин ще може да извършва пълен цикъл на обучение от ПУК до 12 клас.

„Питагор“ отваря врати и за нови ученици чрез текущите приеми за 2024/2025 учебна година:

Прием за 1. клас – текущ прием за 20 ученици със следните стъпки:

Текущ прием за 5. клас за 2024/2025 учебна година – 2 паралелки с профил „Математика“ и 1 паралелка с профил „Природни науки“ със следните стъпки:

Текущ прием за 8. клас за 2024/2025 учебна година – с профил „Математика“ или „Природни науки“ със следните стъпки: