02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 10 и 11 октомври 2023 г. от 18:30 ч. в сградата на ЧОУ „Питагор“ (адрес: бул. “Никола
Мушанов“ №147) след предварително записване, родителите ще могат да се запознаят с:

  • Преподавателския екип
  • Дневен режим в училището
  • Учебна среда
  • Учебни програми по различните предмети
  • Материална база

Сроковете за кандидатстване за учебната 2024/2025 година, както и приемните процедури, са
описани в уебсайта на училището и няма да бъдат предмет на срещата. С тях можете да се
запознаете на следния линк:

https://pitagor-school.eu/срокове/

За участие в Дни на отворените врати за ПУК за 2024/2025 учебна година попълнете долната
регистрационна форма с предпочитаната от Вас дата:

Регистрационна форма

Поради огромния интерес за записване за „Отворени врати за ПУК“ в ЧОУ „Питагор“ и запълване на местата за дата 10.10.2023 г., остава възможността за записване само на 11.10.2023 г.
Ръководството на училището моли от семейство да присъства само по един член и по възможност без детето, което ще види нашето училище по време на приемния ден. Благодарим ви за доверието и разбирането!