Независимо от необичайните обстоятелства през изминалата учебна година, децата от Частно начално училище „Питагор“ спазиха традицията в...