02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

През седмицата 25-29 март ще се проведе Седмица на отворените врати на Ръководството на училището за родители на бъдещ първи клас.

Приемът на първокласници в ЧОУ „Питагор“ за 2024/2025 г. е организиран в два етапа. Първият етап е атестация на знанията и уменията в областта на математиката. Децата, преминали успешно, продължават във втори етап – един присъствен ден в училище.

Всички дати и условия за кандидатстване в първи клас за учебната 2024/2025 г. са описани в раздел „Прием“. Платформата за регистрация ще бъде отворена на 29 март 2024 г. и ще приема кандидатури до 4 април 2024 г. включително. След 4 април кандидатури няма да се приемат.

За участие в подборния процес е необходима регистрация в електронната платформа за кандидатстване на ЧОУ „Питагор“, която ще е и мястото за получаване на информация за класирането на детето. В хода на приемната процедура няма да бъде предоставяна информация по имейл или телефон.