02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

За учебната 2024/2025 г. Училище по математика „Питагор“ обявява прием на три паралелки в 5 клас: две с профил „Математика“ и една с профил „Природни науки“ със следното часово разпределение:

 • Избираеми часове – математика 2,5 часа;
 • Факултативни часове:
  • математика 2,5 часа (за 5. а и 5. б клас)
  • „Човекът и прородата“ (за 5. в клас)
 • Факултативни часове – английски език 1 час.

Кандидатстването в Училище по математика „Питагор“ за учебната 2024/2025 година се извършва след полагане на изпит по математика за математическите паралелки и състезание по „Човекът и природата“  за паралелката „Природни науки“.

В момента можете да се запишете за следните активности:

График на активностите по прием:

Приемните изпити през учебната 2024/2025  г. са три и ще се проведат на следните дати:

Приемните изпити през учебната 2024/2025 г. са три и ще се проведат на следните дати:

 • Първи приемен изпит – 15 юни 2024 г.
 • Втори приемен изпит / състезание по „ Човекът и природата“ – 22 юни 2024 г.
 • Трети приемен изпит – 29 юни 2024 г.

Всеки кандидат може да се яви и на трите изпита. За участие в класирането за прием се взима най-високата получена оценка от положените изпити.

График на дейностите по приема в 5 клас на Училище по математика „ Питагор“ за учебната 2024/2025 г.

 • Първо класиране – 03.07.2024 г. след 17.00 часа
 • Записване след първо класиране – от 04.07. до 08.07.2024 г. до 17.00 часа
 • Второ класиране – 09.07.2024 г. след 19.00 часа
 • Записване след второ класиране – от 10.07. до 12.07.2024 г. до 17.00 часа

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –14.07.2024 г.

/Тестът по английски език е задължителен за всички новозаписани в Училище по математика „ Питагор“ ученици./

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за успешно завършен предходен клас ;
 • Резултат от НВО по математика за 4 клас минимум 75 точки;
 • Резултат от НВО по БEЛ за 4 клас минимум 75 точки;
 • Копие от акта за раждане.