02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

За учебната 2024/2025 година Училище по математика „Питагор“ обявява прием на ученици в 8 клас:

Профил Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/

Профил „Природни науки” профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

В момента можете да се запишете за следните активности, свързани с приема в 8. клас:

Условия за прием в 8 клас за учебната 2024/2025 г.:

  • Резултат от приемните изпити по математика на „Питагор“ минимум 75 точки;
  • Резултат от НВО по математика за 7 клас минимум 75 точки;
  • Резултат от НВО по БEЛ за 7 клас минимум 75 точки;
  • За профил „Природни науки“ и годишни оценки за 7 клас по Химия и ООС и Биология и ЗО не по-ниски от Отличен 6.

Приемните изпити през учебната 2024/2025 г. са два и ще се проведат на следните дати:

  • Първи приемен изпит – 08 юни 2024 година
  • Втори приемен изпит – 06 юли 2024 година

График на дейностите по приема в 8 клас на „Питагор“ за учебната 2024/2025 г.:

Подаване на заявление с избор на профил за участие в първо класиране – от 08.07.2024 г. до 9.07.2024 г. до 16 ч. онлайн или на място в сградата на Питагор

Първо класиране –9.07.2024 г. след 17:30ч

Записване  след първо класиране – от 10.07.2024 г. до 12.07.2024 г.

Подаване на заявление с избор на профил за участие във второ класиране – от 15.07.2024 г. до 16.07.2024 г. до 16 ч. онлайн или на място в сградата на Питагор

Второ класиране – 16.07.2024 г. след 17:30ч

Записване след второ класиране – от 17.07.2024 г. до 19.07.2024 г.

 

Тест за определяне нивото на владеене на английски език –20.07.2024 г.

/Тестът по английски език е за учениците, които ще изучават първи чужд език английски и са новозаписани в „Питагор“./

Необходими документи за записване на приетите ученици:

  • Свидетелство за основно образование;
  • Копие от акта за раждане;
  • Сертификат за владеене на английски език ( PET for Schols Cambridge) – за освобождаване от тест за определяне на ниво.

 Условия за отпускане на стипендии:

За учебната 2024/2025 година „Питагор“, с подкрепата на държавата, отпуска пълни стипендии за обучение. Стипендиите се осигуряват на ученици с високи академични постижения по гласувани Правила и Процедура и Критерии. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици в 8. клас.

За повече информация вижте раздел ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ.