02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

За първи път от 3 години насам и за да отговори на засиления интерес, ЧОУ „Питагор” обявява прием за първи клас за учебната 2024/2025 г. Приемът ще бъде на 07.04.2024 г., като подробности за приемната процедура и регистрация ще бъдат допълнително публикувани на уеб сайта на училището.

При нас интензивно се изучават математика и чужд език, като се прилагат иновативни практики на обучение, сред които:

  • Развитие на множество компетентности
  • Проектно-базирано  и проблемно-базирано обучение
  • Прилагане на  изследователски подход

Работи се в посока развиване на допълнителни умения като:

  • Kритическо мислене, нагласи за учене и личностно развитие
  • Емоционална интелигентност и комуникационни умения
  • Работа в екип

За повече информация следете https://pitagor-school.eu/