02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Извънкласни Дейности

Проекти

Здрави след КОВИД-19

Обща цел: Възстановяване и поддържане на добро здравословно състояние след боледуване от КОВИД-19 чрез популяризиране на добри иновативни европейски практики в подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД-19 на местно ниво.

Лечение на КОВИД-19.
„Convalescent plasma for treatment of COVID-19“ Association

Успешно информационно събитие в Техническия университет

От 10 до 14 часа на 9 ноември 2022 г. в Библиотечно-информационния център на Техническия университет в София се състоя поредното информационно събитие, което е част от информационната кампания на проекта “Здрави след КОВИД-19!”.

В него участваха представители на партньорите – община “Красна поляна”, Първа частна математическа гимназия и ЧОУ “Питагор”, главният секретар на Техническия университет – Никола Николов, представители на квартал “Факултета” в Район “Красна поляна”, представител на фирма за концентратори и друга медицинска апаратура, иноватори и съмишленици.

Събитието бе организирано с подкрепата на директора на БИЦ Христина Димитрова, както и с директната помощ на ръководството на Университета. Бяха представени следните технологии:

– телемедицински контрол на постковид синдром;
– технологии за пречистване на въздуха;
– технология за отопление на помещения.

На края на събитието беше направена и обща снимка с част от участниците.

Успешно информационно събитие в Техническия университет

Работна среща в ЧОУ “Питагор”

На 14 ноември 2022 г. от 12 часа бе проведена работна среща в Частно основно училище “Питагор” по проекта “Здрави след КОВИД-19!”, финансиран от Програма “Европа 2022” на Столична община.

На срещата присъстваха и представители на община “Красна поляна”, както и директорът на 28 СОУ Станимира Стоева. На присъстващите преподаватели и медицински персонал беше обяснена целта и задачите на проекта, проблема с непознаването на постковид синдрома и беше разяснено колко е препоръчително да си направят кръвни изследвания след прекарване на КОВИД-19 и при симптоми на постковид.

Медицинската сестра на училището изрази желание да се включи в следващи инициативи на сдружението. Директорът на училището Деяна Милушева благодари на екипа за срещата и раздаде брошури на всички преподаватели. Тя сподели, че някои от тях предпочитат да не коментират публично темата за КОВИД-19, но вероятно биха дошли на индивидуални консултации с лекар.

Работна среща в ЧОУ “Питагор”

“От малки откриватели до големи изследователи”

С решение  № 601/17.08.2022 г на МС ЧОУ „ Питагор“ е вписано в Списъка на иновативните училища с иновацията “От малки откриватели до големи изследователи”.

Целта на иновацията  е в рамките на четири години да се наложи изучаването на чужд език като средство за общуване и овладяване на допълнителни знания по теми от различни учебни предмети, с което да се замени досегашното самоцелно и академично изучаване на езика и да се надгради формирането на функционалната грамотност при учениците.  Повишаване на  интереса и мотивацията на учениците чрез иновативните методи на преподаване и интегрирането на нов учебен предмет ще спомогне за овладяване на езика с помощта на съвременни компютърни технологии. Това ще допринесе за по-ефективна комуникация и участие в проекти с връстници от целия свят.

Предлаганата иновация интегрира учебните предмети в света на учениците, като по този начин  повишава тяхната мотивация за учене и преоткриване на света, който ни заобикаля. Учебната програма на новия предмет “ Английски език за изследователи” ще подготвя млади личности с добре развито чувство на емоционална интелигентност, критично мислене, адаптивност и творчески подход при решаването на проблемни ситуации. 

Разделите, темите и образователните задачи в учебната програма залагат на обучение чрез изследване, което представлява  процес на обучение, в чиято среда, обучаемите са въвлечени в дейности, подтикващи ги да задават въпроси, да провеждат проучвания, да разрешават дадени проблеми и по този начин да достигнат до определени изводи за заобикалящия ги свят.