02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Успешно премина Първи етап за кандидатстване в 1. клас за 2024/2025 учебна година. На него се явиха 135 деца. 55 от децата с най-високи резултати преминават към Втори етап на кандидатстване – присъствен ден в училище. Родителите на допуснатите деца ще получат индивидуално известие кога ще се проведе присъственият ден.

Списък с резултати:

Допуснати във Втори етап на кандидатстване за прием в 1. клас за 2024/2025 година:

 1. SO760
 2. SO722
 3. SO779
 4. SO767
 5. SO784
 6. SO751
 7. SO798
 8. SO808
 9. SO728
 10. SO777
 11. SO781
 12. SO827
 13. SO825
 14. SO887
 15. SO717
 16. SO742
 17. SO774
 18. SO769
 19. SO795
 20. SO729
 21. SO726
 22. SO816
 23. SO724
 24. SO738
 25. SO764
 26. SO814
 27. SO749
 28. SO870
 29. SO719
 30. SO757
 31. SO801
 32. SO794
 33. SO780Р
 34. SO736
 35. SO758
 36. SO937
 37. SO765
 38. SO812
 39. SO859
 40. SO802
 41. SO817
 42. SO898
 43. SO714
 44. SO745
 45. SO747
 46. SO790
 47. SO861
 48. SO804
 49. SO716
 50. SO895
 51. SO796
 52. SO789
 53. SO748
 54. SO778
 55. SO797

 

Резерви, които ще бъдат допълнително уведомени след 22 април 2024 г.:

 1. SO791
 2. SO799
 3. SO899
 4. SO800
 5. SO792
 6. SO811
 7. SO931
 8. SO874
 9. SO826

 

Недопуснати във Втори етап на кандидатстване за прием в 1. клас за 2024/2025 година:

 1. SO755
 2. SO832
 3. SO860
 4. SO783
 5. SO806
 6. SO768
 7. SO809
 8. SO721
 9. SO787
 10. SO754
 11. SO813
 12. SO735
 13. SO730
 14. SO772
 15. SO743
 16. SO718
 17. SO803
 18. SO793
 19. SO865
 20. SO720
 21. SO741
 22. SO715
 23. SO731
 24. SO733
 25. SO752
 26. SO785
 27. SO807
 28. SO885
 29. SO936
 30. SO805
 31. SO823
 32. SO737
 33. SO700
 34. SO732
 35. SO897
 36. SO821
 37. SO756
 38. SO773
 39. SO815
 40. SO863
 41. SO929
 42. SO761
 43. SO858
 44. SO723
 45. SO782
 46. SO972
 47. SO762
 48. SO824
 49. SO884
 50. SO734
 51. SO776
 52. SO739
 53. SO775
 54. SO759
 55. SO847
 56. SO744
 57. SO810
 58. SO815
 59. SO818
 60. SO819
 61. SO877
 62. SO938
 63. SO771
 64. SO820
 65. SO852
 66. SO856
 67. SO857
 68. SO905
 69. SO925
 70. SO930
 71. SO932