02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 13 април 2024 г. от 10:00 ч. в ЧСУ „Питагор“ ще се проведе трети пробен изпит по математика за настоящи четвъртокласници за прием в 5. клас в училището. Записването за пробния изпит може да бъде осъществено чрез регистрационна платформа до 10 април включително, като резултатите на учениците ще бъдат достъпни в платформата до 3 дни след провеждането на изпита. Таксата за участие е 50 лв. и може да се заплати по банков път или на място в офиса на училището.

Изпитът съдържа 23 задачи по математика, структурирани в две части:

  • Първи модул с продължителност 75 минути – 18 задачи с дадени четири възможности за отговор, като само един от тях е правилен, и 2 задачи с кратък свободен отговор, т.е. не се изисква изписване на цялостно решение. Максималният брой точки на задачите от първата част е 60 т.
  • Втори модул с продължителност 90 минути – 3 задачи с разширен свободен отговор, т.е. задачи, на които се изисква писмено аргументирано решение. Цялостните решения на задачи 21, 22 и 23 се оценяват с общо 40 точки.

Резултатът от пробния изпит се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Повече информация за приема на ученици в 5. клас за учебната 2024/2025 г. в ЧСУ „Питагор“ можете да откриете тук.