02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 13 април 2024 г. от 10:00 ч. в ЧСУ „Питагор“ ще се проведе трети тренировъчен тест по математика по формат на НВО за настоящи седмокласници. Записването за тренировъчния тест може да бъде осъществено чрез регистрационна платформа до 10 април включително, като резултатите на учениците ще бъдат достъпни в платформата до 3 дни след провеждането на изпита. Таксата за участие е 50 лв. и може да се заплати по банков път или на място в офиса на училището.

Тренировъчният тест по математика за 7. клас е разработен от ЧСУ „Питагор“ по формата на националното външно оценяване. Задачите са разпределени в две части по следния начин:

  • Първа част с продължителност 75 минути – 20 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
  • Втора част с продължителност 90 минути – 3 задачи със свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Оценяването се осъществява по предварително зададени критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ. Максималният брой точки от изпита е 100 т. Резултатът се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка, и ще бъде публикуван за всяко дете в платформата за записване.