02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

На 23 март 2024 г. от 10 ч. в училището ще се проведе втори тренировъчен тест по математика по формат на НВО за 7. клас. Записването за него може да бъде осъществено тук до 20 март включително. Таксата за участие е 50 лв. и може да се заплати по банков път или на място в офиса на училището.

Тренировъчният тест по математика за 7. клас е разработен от ЧОУ „Питагор“ по формата на националното външно оценяване. Задачите са разпределени в две части по следния начин:

  • Първа част с продължителност 75 минути – 20 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
  • Втора част с продължителност 90 минути – 3 задачи със свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Оценяването се осъществява по предварително зададени критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ. Максималният брой точки от изпита е 100 т. Резултатът се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка, и ще бъде публикуван за всяко дете в платформата за записване.