02/ 423 23 27

office@pitagor-school.eu

Е-Дневник

Училищен вестник

Второ класиране на приетите ученици в 5. клас

Записването на учениците приети след второ класиране е от 11.07 до 13.07.2023 г. от 8:30 до 17:00.

Необходими документи за записване:

  • Удостоверение за успешно завършен предходен клас;
  • Копие от акта за раждане;

На 14.07.2023 г. от 10:00 в ЧОУ “Питагор” ще се проведе тест за определяне нивото на владеене на английски език. Той е задължителен за всички новозаписани в ЧОУ „Питагор“ ученици.